Archiwa kategorii: Kreatywnie z dziećmi

13613337_1214383415247130_9078378027005019297_o

Niezłe ziółka

Głównym celem projektu był rozwój świadomości ekologicznej i ekspresji artystycznej uczestników poprzez odkrywanie zasobów lokalnej flory. Tematem przewodnim były zioła oraz ich zdrowotne właściwości. Poprzez uczestnictwo w warsztatach naukowych, spacerach laboratoryjnych oraz zajęciach artystycznych, dzieci i młodzież starali się nadać zdobytej wiedzy biologicznej i ekologicznej artystyczny charakter. Dzieci nauczyły się rozpoznawać 20 gatunków ziół, poznały ich właściwości biologiczne oraz zdrowotne, zapoznały się z takimi pojęciami jak organella, fotosynteza, tropizmy. Na podstawie zdobytej wiedzy stworzyły gry planszowe oraz quizową grę karcianą i inne prace plastyczne.
„Dziękujemy wszystkim uczestnikom wakacyjnych zajęć ” Niezłe ziółka” za szaloną energię, twórcze pomysły i nieograniczoną ciekawość. Mieliśmy niesamowitą przyjemność wspólnego uczestnictwa w rodzinnej wyprawie do lasu, spotkaniu z panią zielarską, zajęciach twórczych dla dzieci oraz rodzinnym pikniku. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć na długo pozostaną w pamięci, czemu przysłużą się przygotowane przez dzieci gry planszowe i karty edukacyjne o ziołach. Jesteśmy przekonani, że ziołowe sole do kąpieli, przygotowane rodzinnie w sobotę, będą służyć długo i efektywnie. Do zobaczenia przy następnej okazji uczenia się przez doświadczenie i zabawę. Niech żyje Fotosynteza! „

koordynacja projektu i warsztaty integracyjne – Kamila Chomicz
warsztaty plastyczne – Honorata Martin
warsztaty literackie i plastyczne – Aleksandra Chomicz
realizacja gry karcianej – Aleksandra i Kamila Chomicz
interaktywny wykład, zajęcia przyrodnicze – Natalia Recław
projekt został asfinansowany przez Urząd Gminy Kolbudy

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

13668847_1214383731913765_3203016308927096824_o

ALBUM 1

13690934_1218269234858548_9127932442583349151_o

ALBUM 2

13667712_1213219048696900_8775794056392588754_o

ALBUM 3

11693834_10207529795624084_2050356316096510697_n

Koszyk pełen nut

„Koszyk pełen nut” był proejektem warsztatów artystycznych i przyrodniczych dla dzieci. Tematem zajęć był: sad, pełen owoców, kwiatów, owadów i innych obiektów. Na warsztatach muzycznych, plastycznych i fotograficznych, odpowiadaliśmy na pytania: Jakie muzyczne tajemnice kryje świat polskiego sadu? Jakie instrumenty można stworzyć z pestek owoców? Czy piosenki zerwane prosto z sadu smakują równie smacznie jak inne? Które melodie współgrają z letnim rytmem przyrody?

Poprzez zabawę, gry ruchowe, zgadywanki-wyliczanki dzieci miały wyjątkową okazję do poznawania otaczającego je środowiska. Zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka, rozwijanie jego wrażliwości na sztukę było idealnym asumptem do przekazywania wartości, jaką jest polska kultura tradycyjna, a także promowania zdrowych wzorców żywieniowych jak i poszanowania natury.

Projekt zakończyła inauguracja w postaci happeningu, na którą zostali zaproszeni rodzicie i mieszkańcy Gminy Kolbudy.

Zajęcia przeprowadziły:

Koordynacja projektu, zajęcia integracyjne, fotograficzne i plastyczne – Kamila Chomicz
Zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne i woklane: Beata Szalkowska i Joanna Gostkowska-Białek,
interaktywny wykład, zajęcia przyrodniczne – Natalia Recław
Projekt został sfinansowany przez Urząd Gminy Kolbudy

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

11666212_10207529795544082_8203668244568362348_n

ALBUM 1

oraz filmu, który powstał podczas zajęć STWORZONO JE KOZA

IMG_0924

Digital storytelling

To projekt skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, którego głównym celem był rozwój konstruktywnych form użytkowania internetu i nowych technologii oraz promocja zachowań wolnych od uzależnień behawioralnych.

Uczestnicy, odnosząc się do problematyki uzależnienia od internetu w swoim otoczeniu, stworzyli krótkie formy filmowe propagujące działania antydyskryminacyjne. Na warsztatach multimedialnych zapoznali się z ogólnodostępnym oprogramowaniem do edycji i montażu dźwięku oraz wideo, nabyli podstawowe kompetencje do użytkowania tych programów.

Filmy oraz przebieg projektu: www.digitalstorytelling2015.blogspot.com

 

Realizacja projektu: wiosna 2015r.

Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 3 w Sopocie

Warsztaty prowadzili: Sebastian Bednarek, Agata Kowalska oraz Ola Chomicz

Redakcja merytoryczna filmów stworzonych przez uczestników oraz superwizja pracy artystycznej młodzieży: Sebastian Bednarek

Koordynacja projektu: Ola Chomicz

Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta w Sopocie.

10393692_10204429372435442_8423754235576525650_n

Miodobranie

Miodobranie było projektem łączącym edukację ekologiczną i artystyczną. Dzieci
i młodzież, jak prawdziwi naukowcy, poddały wnikliwej obserwacji różne aspekty życia pszczół od skali mikro do makro. Na spotkaniach z biologiem oraz pszczelarzem poznały rózne tajniki życia pszczół, ich wpływ na bioróżnorodność oraz zrównoważony rozwój. Na warsztatach multimedialnych opracowały artystycznie ww tematy: zaprojektowały i przygotowały owadzie kostiumy i „słodką” scenografię; przeobraziły się w chór pszczół, przygotowały autorskie edukacyjne gry planszowe rozwijajace wiedzę i pobudzajace do refleksji. Projekt zakończył piknik rodzinny, podczas którego odbył się interaktywny wykład naukowy o pszczołach, prezentacja pszczelich produktów z okolicznej pasieki oraz rodzinny turniej gier planszowych uwieńczony wspólnym piknikiem.

Koordynatorka projektu, realizatorka integracyjnych i fotograficznych: Kamila Chomicz;
instruktorka zajec plastycznych i kostiumowych: Aleksandra Chomicz;
Instruktorka zajec wokalnych: Beata Szałkowska,
Oprawa graficzna projekt: Emilia Bartkowska;
Wykłady na temat zycia pszczół: Natalia Recław,
O pszczołach opowiadał Andrzej Brzyszcz prezes koła pszczelarzy w Cedrach Wielkich.
Projekt był dofinansowany z Urzędu Gminy Kolbudy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

10387647_10204430676788050_6498722400193189543_n

ALBUM 1

 

IMG_1046

Mikroformy

MIKROFORMY. Urban Land Art w Dolnym Mieście to projekt, który został zrealizowany w ramach programu TIRART w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Na projekt składał się cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci w wieku 6-12 lat, których podstawą była akcja-refleksja przestrzeni miejskiej w oparciu o wykorzystanie pochodzących z tej przestrzeni materiałów recyklingowych i odpadów.
Celem głównym projektu jest twórcza reinterpretacja przestrzeni publicznej w kontekście sztuki współczesnej oraz realizacja działań ekospontanicznych bazujących głównie na sztuce wizualnej. Celem projektu jest również zastosowanie strategii aktywizacji artystycznej młodzieży w procesie zmiany reprezentacji umysłowej i postawy w stosunku do przestrzeni publicznej, którą na co dzień ignorują, która budzi niechęć lub obojętność.

Negative0-02

Co to jest czas?

„Czas w ludziach i legendach” to projekt filmowo – edukacyjny dotykający tematów związanych ze znaczeniami, jakie w europejskiej kulturze posiada czas. Eksploracja tego zagadnienia przez różne aktywności – film, warsztaty pedagogiczno- artystyczne, poznawanie legend, oraz zabytków pozwala na pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej miasta, jego mieszkańców i dynamizację kulturową w przestrzeni miejskiej.

Projekt koordynowany przez Kamilę Chomicz odbywa się w Gdańsku i składa się z dwóch części:

WARSZTATY ARTYSTYCZNO – PEDAGOGICZNE

To będą warsztaty o relacji ludzi z czasem.
O czasie powodującym przekształcenia ludzi.
To warsztaty o różnym rozumieniu czasu, w perspektywie filozoficznej, fizjologicznej, psychologicznej i kulturalnej w kontekście indywidualnym i społecznym.
To warsztaty o mieście jako organizmie żywym, który ulega procesowi starzenia i regeneracji, zapomnienia i rewitalizacji.
To warsztaty o zmianach czasu i czasie zmian.

REALIZACJA KRÓTKOMETRAŻOWEGO FILMU „ZEGAR”

„Zegar” krótkometrażowa oniryczna, impresja filmowa. Współczesne ujęcie gdańskiej legendy o czasie. Jest uniwersalną historią o tęsknocie i oczekiwaniu, próbą zmagania się z nimi. Punktem wyjścia powstałego scenariusza są rozmyślania i rozmowy o czasie z dziećmi ze szkół podstawowych klas IV-VI.
Główni bohaterowie rozmyślają nad tym, czym jest czas, jak można go zatrzymać i nad nim zapanować. W ścieżce narracyjnej filmu, wykorzystane są fragmenty poezji napisanej przez dzieci.

EKIPA REALIZUJĄCA PROJEKT:

Koordynator projektu i reżyser filmu – Kamila Chomicz
Dokumentacja fotograficzna, red. bloga – Kamila Szuba
Prowadzący warsztaty – Aleksandra Chomicz, Antonio Xavier

Organizacja planu:
Klaudia Grosh, Anna Chomicz

PODZIĘKOWANIA:

Klara Kopcińska, Mirek Górczyński, Anna Moskal, Magdalena Reszczyńska, Ryszard Sałek, Anna i Bogumił Chomicz, Szczepan Iwański, Adam Iwański, Agnieszka Biedziuk

PARTNERZY:

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko – Glanik, ZKPiG w Kolbudach, Klub dziecięcy NEPTUN, Łaźnia – Centrum Sztuki Współczesnej.

„Czas w ludiach i legendach” to projekt zrealizowany pod patronatem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP, częściowo sfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” 2007- 2013.

Lato w teatrze. Teatr w lesie.

5c3fd67ef93dae59d85f45f9345d0440To projekt półkolonii teatralnych dla dzieci z gminy Kolbudy. Podczas dwutygodniowej, intensywnej pracy warsztatowej, poddana została eksploracji teza, że LAS MOŻE STAĆ SIĘ TEATREM, a wydarzenia dziejące się naturalnie w lesie, mogą być formą scenariusza. Obserwacja, poszukiwanie i doświadczanie teatru w lesie oraz poznawanie lokalnych opowieści związanych z lassem, stały się potencjałem zmieniającym rzeczywistą przestrzeń naturalną w formę literacką. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć różnorodnych technik teatralnych, stworzyć instrumenty muzyczne i z ich udziałem nagrać ścieżkę dźwiękową do spektaklu, przygotować instalacje scenograficzne oraz zrealizować reportaż filmowy.

Punktem wyjścia warsztatów aktorskich była technika „body weather”. Podczas zajęć uczestnicy obserwowali naturalne choreografie życia leśnego, rytm i kompozycję scenerii leśnych i przekładali je na improwizację ruchową i język dramatyczny.

Warsztaty muzyczne rozpoczęła aktywna obserwacja środowiska dźwiękowego w lesie. Zarejestrowane elektronicznie odgłosy stały się punktem wyjścia do tworzenia ścieżki dźwiękowej do spektaklu, wzbogaconej o brzmienia skonstruowanych przez uczestników instrumentów muzycznych utworzonych ze śmieci elektronicznych.

Podczas warsztatów scenograficznych dzieci utworzyły instalacje oraz animacje wideo, będące formą scenografii w spektaklu finałowym.

Podczas warsztatów dziennikarskich został nagrany film – marzenie senne, zainspirowany lokalnymi opowieściami o lesie, zebranymi podczas wywiadów z mieszkańcami Kolbud i okolic.

Wynikiem pracy twórczej był spektakl zaprezentowany lokalnej społeczności w Kolbudach oraz podczas Maratonu Lata w Teatrze w Teatrze Miniatura w Gdańsku.

 

Teatr w Lesie został zrealizowany w ramach programu „Lato w Teatrze” zainicjowanego przez Instytut Teatralny im Raszewskiego.

 

Realizacja projektu: czerwiec – sierpień 2012r.

Uczestnicy: dzieci w wieku 10-15 lat

Warsztaty aktorskie: António Xavier

Warsztaty dźwiękowe: Maciej Wojnicki

Warsztaty scenograficzne: Honorata Martin

Warsztaty dziennikarskie: Kamila Chomicz

Koordynacja projektu: Ola Chomicz