Archiwa kategorii: Projekty

10655349_10207976551952713_2377905906864994492_o

Urodzajnia

URODZAJNIA to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Kolbudy mogą podzielić się swoją sztuką. Naszym celem jest integracja środowiska artystycznego oraz osób zajmujących się rękodziełem, rzemiosłem, ziołolecznictwem, cukiernictwem etc. Promocja sztuki użytkowej i codziennej, przywrócenie znaczenia lokalnym twórcom.

Sztuka użytkowa zwana przez nas sztuką codzienną traci swoją wartość, chcemy przywrócić twórcom lokalnym ich znaczenie w społeczności jako osób przechowujących w swoich działaniach artystycznych dziedzictwo kulturowe danej społeczności. Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na to, że osoby tworzące w obrębie tradycyjnej sztuki są same w sobie dziedzictwem kulturowym. Przede wszystkim jednak chcemy przywrócić twórców lokalnych światu, nadać im wartość na którą zasługują i pomóc w rozwijaniu i realizacji siebie poprzez tworzenie.

Uczestnicy:

Stanisława Wilińska, Piotr Kamrowski, Krystyna Bichowska,Anna Chomicz, Urszula Góralska, Renata Kowalska, Bożena Pokorzynska, Jadzia Saldzień Katarzyna Formela, Hildegarda Baska, Ewa Moskwa, Mirka Liberska, Bożena Lewandowska, Rafał Rafal Ziembacz, Wiktoria Kubicka, Beata Lejk, Mariusz Jadzia Saldzień, Karolina Narazinska, Marta Goździewska,Dorota Kołpak, Ania Repeć

W roku 2015 roku zorganizowaliśmy wystawę, z autorkami prezentowanych prac zrealizowałyśmy kalendarz który został wydrukowany i dystrybuowany w Gminie Kolbudy oraz opracowaliśmy stronę internetową:
www.urodzajnia.com.pl
W 2016 roku zorganizowaliśmy wystawę WIELKANOCNA URODZAJNIA oraz wydaliśmy wiosenny katalog prezentujący prace uczestników wystawy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia:

ALBUM 1

12322669_10209408394107872_6819152523928005821_o

oraz do oglądania filmów:

URODZAJNIA – ZAPROSZENIE

HERBATA Z PĘDÓW MALIN

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu, realizatorka zdjęć i nagrań audio i video, promocja projektu:

Kamila Chomicz
współpraca merytoryczna i organizatorska – Anna Chomicz

Agnieszka Anna Włodarska – Opracowanie tekstów do kalendarza
Zofia Martin – opracowanie graficzne plakatów i ulotek
Kamila Szuba – strona internetowa
redakcja tesktów – Aleksandra Chomicz

13613337_1214383415247130_9078378027005019297_o

Niezłe ziółka

Głównym celem projektu był rozwój świadomości ekologicznej i ekspresji artystycznej uczestników poprzez odkrywanie zasobów lokalnej flory. Tematem przewodnim były zioła oraz ich zdrowotne właściwości. Poprzez uczestnictwo w warsztatach naukowych, spacerach laboratoryjnych oraz zajęciach artystycznych, dzieci i młodzież starali się nadać zdobytej wiedzy biologicznej i ekologicznej artystyczny charakter. Dzieci nauczyły się rozpoznawać 20 gatunków ziół, poznały ich właściwości biologiczne oraz zdrowotne, zapoznały się z takimi pojęciami jak organella, fotosynteza, tropizmy. Na podstawie zdobytej wiedzy stworzyły gry planszowe oraz quizową grę karcianą i inne prace plastyczne.
„Dziękujemy wszystkim uczestnikom wakacyjnych zajęć ” Niezłe ziółka” za szaloną energię, twórcze pomysły i nieograniczoną ciekawość. Mieliśmy niesamowitą przyjemność wspólnego uczestnictwa w rodzinnej wyprawie do lasu, spotkaniu z panią zielarską, zajęciach twórczych dla dzieci oraz rodzinnym pikniku. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć na długo pozostaną w pamięci, czemu przysłużą się przygotowane przez dzieci gry planszowe i karty edukacyjne o ziołach. Jesteśmy przekonani, że ziołowe sole do kąpieli, przygotowane rodzinnie w sobotę, będą służyć długo i efektywnie. Do zobaczenia przy następnej okazji uczenia się przez doświadczenie i zabawę. Niech żyje Fotosynteza! „

koordynacja projektu i warsztaty integracyjne – Kamila Chomicz
warsztaty plastyczne – Honorata Martin
warsztaty literackie i plastyczne – Aleksandra Chomicz
realizacja gry karcianej – Aleksandra i Kamila Chomicz
interaktywny wykład, zajęcia przyrodnicze – Natalia Recław
projekt został asfinansowany przez Urząd Gminy Kolbudy

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

13668847_1214383731913765_3203016308927096824_o

ALBUM 1

13690934_1218269234858548_9127932442583349151_o

ALBUM 2

13667712_1213219048696900_8775794056392588754_o

ALBUM 3

11693834_10207529795624084_2050356316096510697_n

Koszyk pełen nut

„Koszyk pełen nut” był proejektem warsztatów artystycznych i przyrodniczych dla dzieci. Tematem zajęć był: sad, pełen owoców, kwiatów, owadów i innych obiektów. Na warsztatach muzycznych, plastycznych i fotograficznych, odpowiadaliśmy na pytania: Jakie muzyczne tajemnice kryje świat polskiego sadu? Jakie instrumenty można stworzyć z pestek owoców? Czy piosenki zerwane prosto z sadu smakują równie smacznie jak inne? Które melodie współgrają z letnim rytmem przyrody?

Poprzez zabawę, gry ruchowe, zgadywanki-wyliczanki dzieci miały wyjątkową okazję do poznawania otaczającego je środowiska. Zaspokajanie naturalnej ciekawości dziecka, rozwijanie jego wrażliwości na sztukę było idealnym asumptem do przekazywania wartości, jaką jest polska kultura tradycyjna, a także promowania zdrowych wzorców żywieniowych jak i poszanowania natury.

Projekt zakończyła inauguracja w postaci happeningu, na którą zostali zaproszeni rodzicie i mieszkańcy Gminy Kolbudy.

Zajęcia przeprowadziły:

Koordynacja projektu, zajęcia integracyjne, fotograficzne i plastyczne – Kamila Chomicz
Zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne i woklane: Beata Szalkowska i Joanna Gostkowska-Białek,
interaktywny wykład, zajęcia przyrodniczne – Natalia Recław
Projekt został sfinansowany przez Urząd Gminy Kolbudy

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

11666212_10207529795544082_8203668244568362348_n

ALBUM 1

oraz filmu, który powstał podczas zajęć STWORZONO JE KOZA

13528525_10210301011662753_5358645742825126173_o

Fundamenty dobrego sąsiedztwa

Pokazaliśmy stare zdjęcia i inne dokumenty zebrane od mieszkańców Lisewca i Pręgowa (Gmina KOlbudy). Rizmawialiśmy onich i porównywaliśmy je z tym, jak było dawniej i dziś. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy gości z Niemiec, potomków byłych mieszkańców wsi Lisewiec – rodzinę Licffetów. Opowiedzieli nam o historii swojej rodziny oraz miejsca, w którym odbyło się nasze spotkanie. Zaprezentowaliśmy rękodzieło lokalnych twórców z Gminy Kolbudy. Wykonane na miejscu zdjęcia ze spotkania wydrukowaliśmy i zaprezentowaliśmy w formie wystawy. Nasze spotkanie zakończyło się wystąpieniem zespołu KASZUBKI .
Koordynacja projektu, foto i video dokumentacja – Kamila Chomicz
promocja wydarzenia, współpraca merytoryczna- Anna Chomicz
współpraca organizacyjna – mieszkańcy wsi Lisewiec
współpraca międzynarodowa – Martin Brand
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:
13558938_10210301001262493_3350667990632145763_o
przemiany wsi.indd

Przemiany wsi

Bohaterami publikacji przemiany wsi są mieszkańców Lisewca, Pręgowa i Buszkowów w Gminie Kolbudy. To osoby, które od dawna zamieszkują te miejsca lub znają ich historie z opowiadań rodziców i dziadków. Dzięki opublikowamym starym opowieściom mieszkańcy Gminy Kolbudy mogli: dowiemy się, jak kiedyś na zamrożonych stawach budowano boiska do gry w hokeja, jak mieszkańcy wsi zbierali się w jednym domu, żeby obejrzeć ulubiony program telewizyjny, jak Lisewiec był polską stolicą swatów. Etc.
Autorka tektów i zdjęć , koordynatorka projektu – Kamila Chomicz
współpraca merytoryczna – Anna i Aleksandra Chomicz
W niniejszej publikacji chciałam przedstawić wybranych mieszkańców wsi Lisewiec, Buszkowów i Pręgowa,. Wywiady przeprowadziłam z osobami które zamieszkują te same miejsca, w związku z czym są świadkami ich społecznych i przestrzennych przemian. Prezentowane rozmowy, ukierunkowane są na poszukiwanie indywidualnych doświadczeń, które są wyrazem więzi rodzinnych i społecznych łączących ludzi z wielu pokoleń. „ – Kamila Chomicz
izabel1-e1452722875976

Świat w słoikach

Projekt jest odpowiedzią na dyskusje sprowokowane intensyfikującym się kryzysem migracyjnym w  Europie oraz na ekstremizujące się postawy wobec niektórych grup cudzoziemców w Polsce.  Projekt odwołuje się do pojęcia „słoików” – osób przybyłych do Warszawy i osiadłych w niej, nazwanych słoikami ze względu na przywożone ze sobą zapasy żywności w słoikach z miejscowości pochodzenia, głównie prowincji.

Niniejszy projekt próbuje odwołać się do zjawiska „słoicyzmu” w kontekście wielokulturowym, stawiając fokus na cudzoziemców sprowadzających się do stolicy. Głównymi bohaterami projektu są więc cudzoziemcy mieszkający w Warszawie, którzy zawodowo lub hobbistycznie zajmują się kulinarią. Zawartość słoika została potraktowana dosłownie – jako eksploracja kuchni wywodzącej się krajów pochodzenia bohaterów projektu oraz symbolicznie – jako wyraz dialogu kulturowego. Wywiady zrealizowane z bohaterami projektu zostały wydane w publikacji „Świat w słoikach”, w której oprócz przepisów kulinarnych można poznać osobiste historie jej bohaterów oraz ich relację z Warszawą.

U podstaw niniejszego projektu leży hipoteza, że subiektywny zbiór dotychczasowych doświadczeń kulturowych i społecznych „zamknięty” w słoiku, podobnie jak winnicotowski obiekt przejściowy, pełni ważną rolę w procesie ustanawiania treści i utrzymywania ciągłości kulturowej. W związku z tym, tematyka kuchni może stać się obszarem dialogu oraz porozumienia kultur.

 

Realizacja projektu: 2015r

Opracowanie tekstów oraz koordynacja projektu: Ola Chomicz

Zdjęcia: Kamila Chomicz, Kamila Szuba

Projekt finansowany przez Miasto Warszawa

www.swiatwsloikach.pl

IMG_0924

Digital storytelling

To projekt skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, którego głównym celem był rozwój konstruktywnych form użytkowania internetu i nowych technologii oraz promocja zachowań wolnych od uzależnień behawioralnych.

Uczestnicy, odnosząc się do problematyki uzależnienia od internetu w swoim otoczeniu, stworzyli krótkie formy filmowe propagujące działania antydyskryminacyjne. Na warsztatach multimedialnych zapoznali się z ogólnodostępnym oprogramowaniem do edycji i montażu dźwięku oraz wideo, nabyli podstawowe kompetencje do użytkowania tych programów.

Filmy oraz przebieg projektu: www.digitalstorytelling2015.blogspot.com

 

Realizacja projektu: wiosna 2015r.

Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 3 w Sopocie

Warsztaty prowadzili: Sebastian Bednarek, Agata Kowalska oraz Ola Chomicz

Redakcja merytoryczna filmów stworzonych przez uczestników oraz superwizja pracy artystycznej młodzieży: Sebastian Bednarek

Koordynacja projektu: Ola Chomicz

Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta w Sopocie.

1265240_734229866621145_4338366834017350698_o

Mój Meksyk

Zamieszkała w Kolbudach, Kamila Chomicz w październiku 2014 realizowała kolejną część swojego projektu artystycznego w Meksyku. W czasie sześciomiesięcznego pobytu nagrała, materiał filmowy na temat święta zmarłych w Mexico City (w domu Indio Fernadez) oraz dokumentacje święta Hanal Pixal, tańca „Cabeza de cochino” i karnawału w wiosce Tinun w stanie Campeche. W tym samym miejscu, nagrała też wywiady na temat lokalnych legend i niewyjaśnionych zjawisk, które opowiadają świadkowie wspomnianych wydarzeń. Wymienione wyżej prace artystyczne oraz krótki film dokumentalny nagrany przez Kamilę rok wcześniej w Bacalar (Quinatan Roo), z miejscową znachorką Doną Emilią, artystka zaprezentowała w Kolbudach. Prezentacje filmów z Meksyku poprzedzały krótkie opowieści, na temat odwiedzanych przez artystkę miejsc. Projekt ma na celu uwrażliwienie na odmienność kulturową, etniczną i religijną ale też wzmacniać dialog międzykulturowy.

Video materiał nagrany w 2014 podzas projektu Meksyk w Kolbudach
www.youtube.com/watch?v=yCzqbosRlY0

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

10011634_734230436621088_4141538378894378054_o

ALBUM 1

10393692_10204429372435442_8423754235576525650_n

Miodobranie

Miodobranie było projektem łączącym edukację ekologiczną i artystyczną. Dzieci
i młodzież, jak prawdziwi naukowcy, poddały wnikliwej obserwacji różne aspekty życia pszczół od skali mikro do makro. Na spotkaniach z biologiem oraz pszczelarzem poznały rózne tajniki życia pszczół, ich wpływ na bioróżnorodność oraz zrównoważony rozwój. Na warsztatach multimedialnych opracowały artystycznie ww tematy: zaprojektowały i przygotowały owadzie kostiumy i „słodką” scenografię; przeobraziły się w chór pszczół, przygotowały autorskie edukacyjne gry planszowe rozwijajace wiedzę i pobudzajace do refleksji. Projekt zakończył piknik rodzinny, podczas którego odbył się interaktywny wykład naukowy o pszczołach, prezentacja pszczelich produktów z okolicznej pasieki oraz rodzinny turniej gier planszowych uwieńczony wspólnym piknikiem.

Koordynatorka projektu, realizatorka integracyjnych i fotograficznych: Kamila Chomicz;
instruktorka zajec plastycznych i kostiumowych: Aleksandra Chomicz;
Instruktorka zajec wokalnych: Beata Szałkowska,
Oprawa graficzna projekt: Emilia Bartkowska;
Wykłady na temat zycia pszczół: Natalia Recław,
O pszczołach opowiadał Andrzej Brzyszcz prezes koła pszczelarzy w Cedrach Wielkich.
Projekt był dofinansowany z Urzędu Gminy Kolbudy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

10387647_10204430676788050_6498722400193189543_n

ALBUM 1

 

warsztaty razem

Sploty – dialog między kobietami z Polski i Niemiec

Warsztaty dla kobiet odbyły się równolegle w Polsce/Kolbudy i Niemczech/Aachen.
Zajęcia oparte były na wspólnym śpiewaniu pieśni tradycyjnych, niegdyś ustnie przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Pomysłodawczyni i koordynatorka: Kamila Chomicz
Prowadzące warsztaty: Beata Szałkowska, Natalia Nalezińska
„Ein Dialog zwischen Frauen aus Polen und Deutschland” 
die Workshops fanden parallel in Polen/Kolbudy und Deutschland/Aachen statt. Die Aktivitäten basierten auf dem gemeinsamen Gesang traditioneller Lieder, die einst mündlich von Generation zu Generation überliefert wurden. Das Endergebnis der Workshops ist ein 
7-Minütiges Video, in dem die Workshopteilnehmerinnen über ihre Reflexion sprechen und Fragen an ihre Koleginnen aus dem Ausland stellen. Die Interviews wurden in Form eines Video-Gesprächs aufgezeichnet.
Workshopleiterinnen: Beata Szałkowska, Natalia Nalezińska
Videorealisateurin: Kamila Chomicz

warsztaty razem

Warsztaty dla dzieci

W terminie sierpień – wrzesień 2013 r. odbyły się warsztaty dla dzieci, których tematyką były rodzinne historie oraz międzypokoleniowe przekazy.
Główną inspiracją warsztatów był rodzinny album fotograficzny, w którym w starych zdjęciach zawarte są historie i wspomnienia.
Koordynacja projektu i zajęcia fotograficzne: Kamila Chomicz
warsztaty dramatyczne, scenograficzne, inscenizacja do animacji: Aleksandra Chomicz
warsztaty wokalne: Beata Szałkowska
warsztaty muzyczne, ścieżka dźwiękowa do animacji: Tomek Antonowicz

 

s1