Archiwa kategorii: Projekty

482727_10201037221113779_708122869_n

Przeciery, Prześwity, Przebiśniegi

PRZESILENIA to  cykl wydarzeń artystycznych inspirowanych naturą i twórczością ludową. Wydarzenia  te odbywały się na przełomie: zimy i wiosny-PRZEBIŚNIEGI, wiosny i lata-PRZEŚWITY, lata i jesieni: PRZECIERY.

Przyroda przekształca się, manifestując cyklicznie swoje zmiany.Zmiana jest dowodem na istnienie.Trwanie jest dynamiką nieustannych początków i końców.W ich rytm ludzie kreują rytuały jednoczące ich z naturą przemijania.Rytuały są formą społecznej integracji i podkreślają symbolikę ludzkiego istnienia.Ten projekt ma charakter cyklicznego rytuału kulturalnego, którego celem jest oddać pierwszeństwo przyrodzie w zarządzaniu dynamiką zmian, oddać jej hołd poprzez apoteozę jej wpływu na rzeczywistość kulturową.Odwołując się do utartych tradycji, odnaleźć w sobie instynkt przemijania i potencjał konstruktywnych zmian.

www.przesilenia.blogspot.com

Dofinansowane z Urzędu Miasta Gdańsk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

424859_10200228719501744_909354962_n

10018_10201168941326702_1756610737_n

540761_10201169091370453_402134241_n

PRZECIERY 2012

PRZEBIŚNIEGI 2013

PRZEŚWITY 2013

plakat-tlo

Leśne Imaginarium

LEŚNE IMAGINARIUM to projekt Fundacji Mi-RO-RO realizowany w ramach IV edycji Akademii Orange, łączący edukację przyrodniczą z artystyczną.

imaginarium książka

Inspiracją niniejszego IMAGINARIUM są zasoby naturalne kolbudzkiej flory, które zostały poddane edukacyjnej i artystycznej obróbce podczas warsztatów multimedialnych realizowanych od marca do czerwca 2013 r. w ramach IV edycji Akademii Orange. Na podstawie prac przygotowanych przez dzieci i młodzież podczas warsztatów z artystami: Kamilą Chomicz, Honoratą Martin, António Xavier i Maciejem Wojnickim, ilustratorka Emilia Bartkowska stworzyła kompozycje będące artystyczną wariacją na temat różnych obiektów naturalnych. Na podstawie swobodnych narracji o drzewach, przygotowanych przez dzieci podczas warsztatów, Aleksandra Chomicz opracowała tekst. Do książki została przygotowana aplikacja oparta o technologię rozszerzonej rzeczywistości autorstwa Macieja Wojnickiego. W ten sposób powstał ten interaktywny przewodnik o zwyczajach i „niezwyczajach” leśnego życia.
Współfinansowanie projektu: Urząd Gminy Kolbudy
Więcej na stronie:

http://www.miroro.pl/imaginarium

http://www.akademiaorange.pl/projects/edukacja_kulturalna/0/info/lesne_lmaginarium/

imaginarium1imaginarium2imaginarium3imaginarium4imaginarium5imaginarium10imaginarium6imaginarium7imaginarium8

imaginarium9

IMG_1046

Mikroformy

MIKROFORMY. Urban Land Art w Dolnym Mieście to projekt, który został zrealizowany w ramach programu TIRART w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Na projekt składał się cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci w wieku 6-12 lat, których podstawą była akcja-refleksja przestrzeni miejskiej w oparciu o wykorzystanie pochodzących z tej przestrzeni materiałów recyklingowych i odpadów.
Celem głównym projektu jest twórcza reinterpretacja przestrzeni publicznej w kontekście sztuki współczesnej oraz realizacja działań ekospontanicznych bazujących głównie na sztuce wizualnej. Celem projektu jest również zastosowanie strategii aktywizacji artystycznej młodzieży w procesie zmiany reprezentacji umysłowej i postawy w stosunku do przestrzeni publicznej, którą na co dzień ignorują, która budzi niechęć lub obojętność.

IMG_2540

Sztuka na zmianę

„SZTUKA NA ZMIANĘ” to projekt bilateralny, angażujący 26 młodych ludzi z Polski i Portugalii w wieku 17-20 lat (Grupa Wsparcia i Rozwoju Osobistego w VI LO w Gdańsku + Stowarzyszenie „Odisseia” z Pinhal Novo). Grupy te połączył wspólny cel: rola sztuki jako społecznej interwencji i osobistej refleksji w kontekście wiejskim i miejskim.

Głównym fundamentem pracy artystycznej w pierwszym tygodniu projektu była teoria LandART oraz twórczość Endy’ego Goldworthy. Drugi tydzień był poświęcony technikom teatru opresji Augusto Boal. Projekt stał się nie tylko okazją do zaznajomienia się dwóch kultur i dwóch grup, ale również okazją rozwoju osobistego: rozwoju pozytywnego stosunku do przestrzeni zamieszkiwanej, wiedzy na temat sztuki współczesnej oraz rozwoju postawy obywatelskiej poprzez interwencje twórcze.

Zaplanowane metody pracy koncentrują się wokół metodologii ekspresji artystycznych, metod projekcyjnych, aktywnych metod pracy w grupie, metod symulacyjnych oraz dyskusji/ refleksji. Efektem projektu były prace artystyczne/ interwencje w przestrzeni publicznej zaprezentowane lokalnej społeczności.

Negative0-02

Co to jest czas?

„Czas w ludziach i legendach” to projekt filmowo – edukacyjny dotykający tematów związanych ze znaczeniami, jakie w europejskiej kulturze posiada czas. Eksploracja tego zagadnienia przez różne aktywności – film, warsztaty pedagogiczno- artystyczne, poznawanie legend, oraz zabytków pozwala na pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej miasta, jego mieszkańców i dynamizację kulturową w przestrzeni miejskiej.

Projekt koordynowany przez Kamilę Chomicz odbywa się w Gdańsku i składa się z dwóch części:

WARSZTATY ARTYSTYCZNO – PEDAGOGICZNE

To będą warsztaty o relacji ludzi z czasem.
O czasie powodującym przekształcenia ludzi.
To warsztaty o różnym rozumieniu czasu, w perspektywie filozoficznej, fizjologicznej, psychologicznej i kulturalnej w kontekście indywidualnym i społecznym.
To warsztaty o mieście jako organizmie żywym, który ulega procesowi starzenia i regeneracji, zapomnienia i rewitalizacji.
To warsztaty o zmianach czasu i czasie zmian.

REALIZACJA KRÓTKOMETRAŻOWEGO FILMU „ZEGAR”

„Zegar” krótkometrażowa oniryczna, impresja filmowa. Współczesne ujęcie gdańskiej legendy o czasie. Jest uniwersalną historią o tęsknocie i oczekiwaniu, próbą zmagania się z nimi. Punktem wyjścia powstałego scenariusza są rozmyślania i rozmowy o czasie z dziećmi ze szkół podstawowych klas IV-VI.
Główni bohaterowie rozmyślają nad tym, czym jest czas, jak można go zatrzymać i nad nim zapanować. W ścieżce narracyjnej filmu, wykorzystane są fragmenty poezji napisanej przez dzieci.

EKIPA REALIZUJĄCA PROJEKT:

Koordynator projektu i reżyser filmu – Kamila Chomicz
Dokumentacja fotograficzna, red. bloga – Kamila Szuba
Prowadzący warsztaty – Aleksandra Chomicz, Antonio Xavier

Organizacja planu:
Klaudia Grosh, Anna Chomicz

PODZIĘKOWANIA:

Klara Kopcińska, Mirek Górczyński, Anna Moskal, Magdalena Reszczyńska, Ryszard Sałek, Anna i Bogumił Chomicz, Szczepan Iwański, Adam Iwański, Agnieszka Biedziuk

PARTNERZY:

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko – Glanik, ZKPiG w Kolbudach, Klub dziecięcy NEPTUN, Łaźnia – Centrum Sztuki Współczesnej.

„Czas w ludiach i legendach” to projekt zrealizowany pod patronatem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP, częściowo sfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” 2007- 2013.

Lato w teatrze. Teatr w lesie.

5c3fd67ef93dae59d85f45f9345d0440To projekt półkolonii teatralnych dla dzieci z gminy Kolbudy. Podczas dwutygodniowej, intensywnej pracy warsztatowej, poddana została eksploracji teza, że LAS MOŻE STAĆ SIĘ TEATREM, a wydarzenia dziejące się naturalnie w lesie, mogą być formą scenariusza. Obserwacja, poszukiwanie i doświadczanie teatru w lesie oraz poznawanie lokalnych opowieści związanych z lassem, stały się potencjałem zmieniającym rzeczywistą przestrzeń naturalną w formę literacką. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć różnorodnych technik teatralnych, stworzyć instrumenty muzyczne i z ich udziałem nagrać ścieżkę dźwiękową do spektaklu, przygotować instalacje scenograficzne oraz zrealizować reportaż filmowy.

Punktem wyjścia warsztatów aktorskich była technika „body weather”. Podczas zajęć uczestnicy obserwowali naturalne choreografie życia leśnego, rytm i kompozycję scenerii leśnych i przekładali je na improwizację ruchową i język dramatyczny.

Warsztaty muzyczne rozpoczęła aktywna obserwacja środowiska dźwiękowego w lesie. Zarejestrowane elektronicznie odgłosy stały się punktem wyjścia do tworzenia ścieżki dźwiękowej do spektaklu, wzbogaconej o brzmienia skonstruowanych przez uczestników instrumentów muzycznych utworzonych ze śmieci elektronicznych.

Podczas warsztatów scenograficznych dzieci utworzyły instalacje oraz animacje wideo, będące formą scenografii w spektaklu finałowym.

Podczas warsztatów dziennikarskich został nagrany film – marzenie senne, zainspirowany lokalnymi opowieściami o lesie, zebranymi podczas wywiadów z mieszkańcami Kolbud i okolic.

Wynikiem pracy twórczej był spektakl zaprezentowany lokalnej społeczności w Kolbudach oraz podczas Maratonu Lata w Teatrze w Teatrze Miniatura w Gdańsku.

 

Teatr w Lesie został zrealizowany w ramach programu „Lato w Teatrze” zainicjowanego przez Instytut Teatralny im Raszewskiego.

 

Realizacja projektu: czerwiec – sierpień 2012r.

Uczestnicy: dzieci w wieku 10-15 lat

Warsztaty aktorskie: António Xavier

Warsztaty dźwiękowe: Maciej Wojnicki

Warsztaty scenograficzne: Honorata Martin

Warsztaty dziennikarskie: Kamila Chomicz

Koordynacja projektu: Ola Chomicz

plakat_70x100

Kolorofon

Główną siłą napędową tego projektu jest REFLEKSJA nad relacją między współczesną sztuką wizualną a twórczością dziecka, inspiracją światem dziecka w sztuce współczesnej i entuzjazmem odkrywania świata sztuki przez dziecko. Refleksja ta zaowocowała organizacją projektu artystyczno-pedagogicznego KOLOROFON: Dialog między współczesną sztuką wizualną a uniwersum Dziecka.

Do projektu zaproszono artystów sztuk wizualnych z Polski: (Trójmiasta, Poznania, Warszawy) i Portugalii (Pinhal Novo, Lizbona), którzy postanowili podzielić się z nami swoją refleksją na w/w temat poprzez swoją twórczość, specjalnie wykreowaną na tę okazję. W ten sposób przygotowana wystawa, składająca się głównie z prac plastycznych w formie obrazów, rzeźb, instalacji video i fotografii, była udostępniona lokalnym mieszkańcom w różnych lokalach instytucji kulturalnych w Trójmieście (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku i PPNT w Gdyni).

Wystawie towarzyszyły warsztaty artystyczno- pedagogiczne, których głównymi uczestnikami były dzieci, grupy szkolne, studenci, emeryci, grupy z instytucji o charakterze socjalnym oraz rodziny. Warsztaty stały się okazją do bezpośredniego kontaktu i nawiązania osobistej relacji z dziełem sztuki i artystą, refleksji na temat współczesnej sztuki wizualnej i twórczej kreacji artystycznej.

Patronat honorowy nad projektem objęła Ambasada Portugalii w Polsce.
Więcej informacji dotyczących projektu: www.projektkolorofon.blogspot.com

PARTNERZY:

Stowarzyszenie STEP
Urząd Miasta Gdyni
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Instytut Camoes w Polsce
Pomorskie Centrum Innowacji
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

akcjenawakacje

Akcje na wakacje

Pod hasłem „DAJ DZIECKU OD SIEBIE ODPOCZĄĆ” rozpoczęła się tegoroczna edycja programu AKCJE NA WAKACJE.

Pokolorujmy wakacje w kolorach tęczy, niech każda barwa będzie początkiem niezwykłej przygody odkrywania świata tego w środku i na zewnątrz, niech małe rzeczy okażą się wielkie a pączkujące pomysły staną się zachętą do twórczej zabawy i nauki.

Każdego dnia poznamy i odkryjemy innego rodzaju zjawiska, udamy się w poszukiwaniu niebieskich migdałów, pogramy w „zielone”, zaprojektujemy makowo-czerwoną łąkę, szaro-bure koty oraz gigantyczną złotą rybkę. A wszystko po to, by poruszyć świat naszą kreatywnością, odkryć w sobie potencjał i entuzjazm twórczej zabawy i wyrazić się….. na KOLOROWO.

A przy okazji również EKOLOGICZNIE: Wszystkie zabawy konstrukcyjne i prace plastyczne wykonywane są głównie na bazie materiałów recyklingowych. To staje się okazją do edukacji ekologicznej dziecka, rozwoju umiejętności reutylizacji niepotrzebnych rzeczy i zwiększenia świadomości obywatelskiej.

Projekt, będący owocem współpracy Fundacji MI-RO-RO z MCKA ”Zatoka Sztuki”, skierowany jest do dzieci w wieku 3-10 lat.
Celem wydarzenia jest twórcza aktywizacja dzieci podczas wakacji, edukacja ekologiczna oraz rozwój postawy obywatelskiej.
W ramach wakacyjnych akcji proponujemy dwa rodzaje działań:
Półkolonie eko-artystyczne
Animacje na plaży

Sztuka na zmianę

To projekt bilateralnej wymiany młodzieżowej, angażujący 26 młodych ludzi z Polski oraz Portugalii w wieku 17-20 lat. Głównym celem wspólnych działań była refleksja nad rolą sztuki jako społecznej interwencji i formy komunikacji.

Warsztaty koncentrowały się na eksploracji teorii LandART i pracy Endy’ego Goldworthy oraz technik teatru opresji Augusto Boal. Obserwacja relacji między przestrzenią fizyczną a społeczną stała się punktem wyjścia do kreacji różnych form artystycznych prowokujących ludzi do refleksji na ważne społecznie tematy. W ten sposób powstał performance „Do a real revolution” zaprezentowany w przestrzeni publicznej Starego Miasta w Gdańsku.

 

Realizacja projektu: sierpień – wrzesień 2011r.

Projekt dofinansowany z programu „Młodzież w działaniu”

Uczestnicy: młodzież z VI LO w Gdańsku oraz Associacao Odisseia

Prowadzący warsztaty: Ola Chomicz oraz António Xavier

Opiekunowie grup: Bogusia Jarosz oraz Daniel Silva

Koordynacja projektu: Ola Chomicz

Współpraca:  NCK, Instytut Sztuki Wyspa.