przemiany wsi.indd

Przemiany wsi

Bohaterami publikacji przemiany wsi są mieszkańców Lisewca, Pręgowa i Buszkowów w Gminie Kolbudy. To osoby, które od dawna zamieszkują te miejsca lub znają ich historie z opowiadań rodziców i dziadków. Dzięki opublikowamym starym opowieściom mieszkańcy Gminy Kolbudy mogli: dowiemy się, jak kiedyś na zamrożonych stawach budowano boiska do gry w hokeja, jak mieszkańcy wsi zbierali się w jednym domu, żeby obejrzeć ulubiony program telewizyjny, jak Lisewiec był polską stolicą swatów. Etc.
Autorka tektów i zdjęć , koordynatorka projektu – Kamila Chomicz
współpraca merytoryczna – Anna i Aleksandra Chomicz
W niniejszej publikacji chciałam przedstawić wybranych mieszkańców wsi Lisewiec, Buszkowów i Pręgowa,. Wywiady przeprowadziłam z osobami które zamieszkują te same miejsca, w związku z czym są świadkami ich społecznych i przestrzennych przemian. Prezentowane rozmowy, ukierunkowane są na poszukiwanie indywidualnych doświadczeń, które są wyrazem więzi rodzinnych i społecznych łączących ludzi z wielu pokoleń. „ – Kamila Chomicz