13528525_10210301011662753_5358645742825126173_o

Fundamenty dobrego sąsiedztwa

Pokazaliśmy stare zdjęcia i inne dokumenty zebrane od mieszkańców Lisewca i Pręgowa (Gmina KOlbudy). Rizmawialiśmy onich i porównywaliśmy je z tym, jak było dawniej i dziś. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy gości z Niemiec, potomków byłych mieszkańców wsi Lisewiec – rodzinę Licffetów. Opowiedzieli nam o historii swojej rodziny oraz miejsca, w którym odbyło się nasze spotkanie. Zaprezentowaliśmy rękodzieło lokalnych twórców z Gminy Kolbudy. Wykonane na miejscu zdjęcia ze spotkania wydrukowaliśmy i zaprezentowaliśmy w formie wystawy. Nasze spotkanie zakończyło się wystąpieniem zespołu KASZUBKI .
Koordynacja projektu, foto i video dokumentacja – Kamila Chomicz
promocja wydarzenia, współpraca merytoryczna- Anna Chomicz
współpraca organizacyjna – mieszkańcy wsi Lisewiec
współpraca międzynarodowa – Martin Brand
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:
13558938_10210301001262493_3350667990632145763_o