Sztuka na zmianę

To projekt bilateralnej wymiany młodzieżowej, angażujący 26 młodych ludzi z Polski oraz Portugalii w wieku 17-20 lat. Głównym celem wspólnych działań była refleksja nad rolą sztuki jako społecznej interwencji i formy komunikacji.

Warsztaty koncentrowały się na eksploracji teorii LandART i pracy Endy’ego Goldworthy oraz technik teatru opresji Augusto Boal. Obserwacja relacji między przestrzenią fizyczną a społeczną stała się punktem wyjścia do kreacji różnych form artystycznych prowokujących ludzi do refleksji na ważne społecznie tematy. W ten sposób powstał performance „Do a real revolution” zaprezentowany w przestrzeni publicznej Starego Miasta w Gdańsku.

 

Realizacja projektu: sierpień – wrzesień 2011r.

Projekt dofinansowany z programu „Młodzież w działaniu”

Uczestnicy: młodzież z VI LO w Gdańsku oraz Associacao Odisseia

Prowadzący warsztaty: Ola Chomicz oraz António Xavier

Opiekunowie grup: Bogusia Jarosz oraz Daniel Silva

Koordynacja projektu: Ola Chomicz

Współpraca:  NCK, Instytut Sztuki Wyspa.