Lato w teatrze. Teatr w lesie.

5c3fd67ef93dae59d85f45f9345d0440To projekt półkolonii teatralnych dla dzieci z gminy Kolbudy. Podczas dwutygodniowej, intensywnej pracy warsztatowej, poddana została eksploracji teza, że LAS MOŻE STAĆ SIĘ TEATREM, a wydarzenia dziejące się naturalnie w lesie, mogą być formą scenariusza. Obserwacja, poszukiwanie i doświadczanie teatru w lesie oraz poznawanie lokalnych opowieści związanych z lassem, stały się potencjałem zmieniającym rzeczywistą przestrzeń naturalną w formę literacką. Uczestnicy mieli okazję doświadczyć różnorodnych technik teatralnych, stworzyć instrumenty muzyczne i z ich udziałem nagrać ścieżkę dźwiękową do spektaklu, przygotować instalacje scenograficzne oraz zrealizować reportaż filmowy.

Punktem wyjścia warsztatów aktorskich była technika „body weather”. Podczas zajęć uczestnicy obserwowali naturalne choreografie życia leśnego, rytm i kompozycję scenerii leśnych i przekładali je na improwizację ruchową i język dramatyczny.

Warsztaty muzyczne rozpoczęła aktywna obserwacja środowiska dźwiękowego w lesie. Zarejestrowane elektronicznie odgłosy stały się punktem wyjścia do tworzenia ścieżki dźwiękowej do spektaklu, wzbogaconej o brzmienia skonstruowanych przez uczestników instrumentów muzycznych utworzonych ze śmieci elektronicznych.

Podczas warsztatów scenograficznych dzieci utworzyły instalacje oraz animacje wideo, będące formą scenografii w spektaklu finałowym.

Podczas warsztatów dziennikarskich został nagrany film – marzenie senne, zainspirowany lokalnymi opowieściami o lesie, zebranymi podczas wywiadów z mieszkańcami Kolbud i okolic.

Wynikiem pracy twórczej był spektakl zaprezentowany lokalnej społeczności w Kolbudach oraz podczas Maratonu Lata w Teatrze w Teatrze Miniatura w Gdańsku.

 

Teatr w Lesie został zrealizowany w ramach programu „Lato w Teatrze” zainicjowanego przez Instytut Teatralny im Raszewskiego.

 

Realizacja projektu: czerwiec – sierpień 2012r.

Uczestnicy: dzieci w wieku 10-15 lat

Warsztaty aktorskie: António Xavier

Warsztaty dźwiękowe: Maciej Wojnicki

Warsztaty scenograficzne: Honorata Martin

Warsztaty dziennikarskie: Kamila Chomicz

Koordynacja projektu: Ola Chomicz