IMG_0924

Digital storytelling

To projekt skierowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, którego głównym celem był rozwój konstruktywnych form użytkowania internetu i nowych technologii oraz promocja zachowań wolnych od uzależnień behawioralnych.

Uczestnicy, odnosząc się do problematyki uzależnienia od internetu w swoim otoczeniu, stworzyli krótkie formy filmowe propagujące działania antydyskryminacyjne. Na warsztatach multimedialnych zapoznali się z ogólnodostępnym oprogramowaniem do edycji i montażu dźwięku oraz wideo, nabyli podstawowe kompetencje do użytkowania tych programów.

Filmy oraz przebieg projektu: www.digitalstorytelling2015.blogspot.com

 

Realizacja projektu: wiosna 2015r.

Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 3 w Sopocie

Warsztaty prowadzili: Sebastian Bednarek, Agata Kowalska oraz Ola Chomicz

Redakcja merytoryczna filmów stworzonych przez uczestników oraz superwizja pracy artystycznej młodzieży: Sebastian Bednarek

Koordynacja projektu: Ola Chomicz

Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta w Sopocie.