izabel1-e1452722875976

Świat w słoikach

Projekt jest odpowiedzią na dyskusje sprowokowane intensyfikującym się kryzysem migracyjnym w  Europie oraz na ekstremizujące się postawy wobec niektórych grup cudzoziemców w Polsce.  Projekt odwołuje się do pojęcia „słoików” – osób przybyłych do Warszawy i osiadłych w niej, nazwanych słoikami ze względu na przywożone ze sobą zapasy żywności w słoikach z miejscowości pochodzenia, głównie prowincji.

Niniejszy projekt próbuje odwołać się do zjawiska „słoicyzmu” w kontekście wielokulturowym, stawiając fokus na cudzoziemców sprowadzających się do stolicy. Głównymi bohaterami projektu są więc cudzoziemcy mieszkający w Warszawie, którzy zawodowo lub hobbistycznie zajmują się kulinarią. Zawartość słoika została potraktowana dosłownie – jako eksploracja kuchni wywodzącej się krajów pochodzenia bohaterów projektu oraz symbolicznie – jako wyraz dialogu kulturowego. Wywiady zrealizowane z bohaterami projektu zostały wydane w publikacji „Świat w słoikach”, w której oprócz przepisów kulinarnych można poznać osobiste historie jej bohaterów oraz ich relację z Warszawą.

U podstaw niniejszego projektu leży hipoteza, że subiektywny zbiór dotychczasowych doświadczeń kulturowych i społecznych „zamknięty” w słoiku, podobnie jak winnicotowski obiekt przejściowy, pełni ważną rolę w procesie ustanawiania treści i utrzymywania ciągłości kulturowej. W związku z tym, tematyka kuchni może stać się obszarem dialogu oraz porozumienia kultur.

 

Realizacja projektu: 2015r

Opracowanie tekstów oraz koordynacja projektu: Ola Chomicz

Zdjęcia: Kamila Chomicz, Kamila Szuba

Projekt finansowany przez Miasto Warszawa

www.swiatwsloikach.pl