Negative0-02

Co to jest czas?

„Czas w ludziach i legendach” to projekt filmowo – edukacyjny dotykający tematów związanych ze znaczeniami, jakie w europejskiej kulturze posiada czas. Eksploracja tego zagadnienia przez różne aktywności – film, warsztaty pedagogiczno- artystyczne, poznawanie legend, oraz zabytków pozwala na pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej miasta, jego mieszkańców i dynamizację kulturową w przestrzeni miejskiej.

Projekt koordynowany przez Kamilę Chomicz odbywa się w Gdańsku i składa się z dwóch części:

WARSZTATY ARTYSTYCZNO – PEDAGOGICZNE

To będą warsztaty o relacji ludzi z czasem.
O czasie powodującym przekształcenia ludzi.
To warsztaty o różnym rozumieniu czasu, w perspektywie filozoficznej, fizjologicznej, psychologicznej i kulturalnej w kontekście indywidualnym i społecznym.
To warsztaty o mieście jako organizmie żywym, który ulega procesowi starzenia i regeneracji, zapomnienia i rewitalizacji.
To warsztaty o zmianach czasu i czasie zmian.

REALIZACJA KRÓTKOMETRAŻOWEGO FILMU „ZEGAR”

„Zegar” krótkometrażowa oniryczna, impresja filmowa. Współczesne ujęcie gdańskiej legendy o czasie. Jest uniwersalną historią o tęsknocie i oczekiwaniu, próbą zmagania się z nimi. Punktem wyjścia powstałego scenariusza są rozmyślania i rozmowy o czasie z dziećmi ze szkół podstawowych klas IV-VI.
Główni bohaterowie rozmyślają nad tym, czym jest czas, jak można go zatrzymać i nad nim zapanować. W ścieżce narracyjnej filmu, wykorzystane są fragmenty poezji napisanej przez dzieci.

EKIPA REALIZUJĄCA PROJEKT:

Koordynator projektu i reżyser filmu – Kamila Chomicz
Dokumentacja fotograficzna, red. bloga – Kamila Szuba
Prowadzący warsztaty – Aleksandra Chomicz, Antonio Xavier

Organizacja planu:
Klaudia Grosh, Anna Chomicz

PODZIĘKOWANIA:

Klara Kopcińska, Mirek Górczyński, Anna Moskal, Magdalena Reszczyńska, Ryszard Sałek, Anna i Bogumił Chomicz, Szczepan Iwański, Adam Iwański, Agnieszka Biedziuk

PARTNERZY:

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko – Glanik, ZKPiG w Kolbudach, Klub dziecięcy NEPTUN, Łaźnia – Centrum Sztuki Współczesnej.

„Czas w ludiach i legendach” to projekt zrealizowany pod patronatem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP, częściowo sfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” 2007- 2013.