IMG_1046

Mikroformy

MIKROFORMY. Urban Land Art w Dolnym Mieście to projekt, który został zrealizowany w ramach programu TIRART w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Na projekt składał się cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci w wieku 6-12 lat, których podstawą była akcja-refleksja przestrzeni miejskiej w oparciu o wykorzystanie pochodzących z tej przestrzeni materiałów recyklingowych i odpadów.
Celem głównym projektu jest twórcza reinterpretacja przestrzeni publicznej w kontekście sztuki współczesnej oraz realizacja działań ekospontanicznych bazujących głównie na sztuce wizualnej. Celem projektu jest również zastosowanie strategii aktywizacji artystycznej młodzieży w procesie zmiany reprezentacji umysłowej i postawy w stosunku do przestrzeni publicznej, którą na co dzień ignorują, która budzi niechęć lub obojętność.