10393692_10204429372435442_8423754235576525650_n

Miodobranie

Miodobranie było projektem łączącym edukację ekologiczną i artystyczną. Dzieci
i młodzież, jak prawdziwi naukowcy, poddały wnikliwej obserwacji różne aspekty życia pszczół od skali mikro do makro. Na spotkaniach z biologiem oraz pszczelarzem poznały rózne tajniki życia pszczół, ich wpływ na bioróżnorodność oraz zrównoważony rozwój. Na warsztatach multimedialnych opracowały artystycznie ww tematy: zaprojektowały i przygotowały owadzie kostiumy i „słodką” scenografię; przeobraziły się w chór pszczół, przygotowały autorskie edukacyjne gry planszowe rozwijajace wiedzę i pobudzajace do refleksji. Projekt zakończył piknik rodzinny, podczas którego odbył się interaktywny wykład naukowy o pszczołach, prezentacja pszczelich produktów z okolicznej pasieki oraz rodzinny turniej gier planszowych uwieńczony wspólnym piknikiem.

10524378_10204462692748429_7554126962304180332_n

Miodobranie

Miodobranie to projekt,  który jest połączeniem edukacji ekologicznej i artystycznej. Dzieci i młodzież, jak prawdziwi naukowcy, poddadzą wnikliwej obserwacji różne aspekty życia pszczół od skali mikro do makro. Na warsztatach artystycznych  opracują różne bardzo ważne ekologiczne tematy, do których pszczoły ich zainspirują.

Sherborne

Ruch rozwijający W. Sherborne 3-4 lata

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zajęcia dla dzieci, w których uczestniczą one w parze z rodzicem. Podczas zabaw i ćwiczeń dzieci mają okazję rozwijać świadomość własnego ciała i jego możliwości. Uczą się siebie w relacjach z innymi. Wspólne zabawy sprzyjają pogłębianiu i wzmacnianiu więzi z rodzicami. Są świetną okazją do zawarcia pierwszych przyjaźni… a to wszystko w atmosferze życzliwości, radości i śmiechu!

rozwijające4

Zajęcia rozwijające dla dzieci 2-4 lata

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny – łączą elementy różnych ekspresji artystycznych i ćwiczeń rozwijających podmiotowośc dzieci i ich kompetencje przedszkolne. Uczą koncentracji uwagi, współpracy w grupie, aktywnego uczestnictwa i poszanowania wspólnych zasad. Dzięki obecności rodzica dzieci w bezpieczny sposób doświadczają siebie wśród rówieśników i rozwijają gotowość do separacji na rzecz samodzielności przedszkolnej.