O NAS

Fundacja Miroro narodziła się w 2010r. Wyrosła z międzynarodowych doświadczeń twórczego łączenia edukacji, kultury i sztuki. Głównym celem fundacji jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki, realizacja działań promujących zrównoważony rozwój, partycypację społeczną oraz postawę podmiotową poprzez innowacyjne rozwiązania interdyscyolinarne. W skali Mikro skupiamy się na rozbudzaniu postawy życiowej cechującej się entuzjazmem stawiania inspirujących pytań, poszukiwaniem idei w małych rzeczach i energią twórczej spontaniczności. Fundacja realizuje projekty o różnym zasięgu oddziaływań (od lokalnych po międzynarodowe), których odbiorcami są grupy różnorodne pod względem wieku, miejsca zamieszkania, pochodzenia, możliwości, potrzeb i zainteresowań.

KAMILA CHOMICZ – wiceprezes

Jestem autorką niezależnych krótkich filmów dokumentalnych, w których staram się przedstawić różnych ważnych dla mnie bohaterów. W rozmowach z nimi szukam intymności. Interesują mnie granice pomiędzy tym, co widzialne i wyobrażone, zastanawia mnie obecność tradycji i korzeni w kulturze współczesnej. Wiedzę na ten temat staram się poszerzyć poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych oraz przez dokumentację fotograficzno- filmową wybranych rytuałów, pieśni i sylwetek twórców ludowych w Polsce i na świecie. Fascynuje mnie tożsamość ludzi i miejsc, uwarunkowania społeczne oraz możliwości samostanowienia o sobie, poczucie wolności. Fotografuję i tworzę video obrazy, w których skupiam się na atmosferze i kolorze. Jestem w drodze. Strony z moimi projektami: www.lagunabacalar.net, www.kamilachomicz.pl, www.tinun.org

ALEKSANDRA CHOMICZ – prezes

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie, w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS orz w Ośrodku ReGeNeracja. Moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w Polsce i Portugalii realizując przez ponad 10 lat różne projekty edukacyjno-kulturowe dla dzieci i młodzieży, w pracy diagnostyczno – konsultacyjnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w pracy diagnostyczno-interwencyjnej z rodzinami uchodźczymi starającymi się o ochronę międzynarodową w Polsce.